Kontakt

 Raportimi i efekteve anësore:

Në rast të shfaqjes së çfarëdo efekti anësor ju duhet të këshilloheni me mjekun, ose farmacistin tuaj. Këtu përfshihen edhe efektet anësore që nuk përmenden në fletë-udhëzuesin e paketimit të barit.

Ju mund t‘i raportoni efektet anësore pranë Sektorit të Farmakovigjilencës në Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore me adresë: Rr. E Dibrës nr. 359/1, Tiranë, Shqipëri.

Raportimi i efekteve anësore mund të kryhet gjithashtu edhe në Zyrën e Përfaqësisë Bayer d.o.o. Tiranë, Shqipëri në kontaktet e mëposhtme:

+355 6984 8 3030; +355 42245755

pharmacovigilance_albania@bayer.com

Duke raportuar efektet anësore ju mund të ndihmoni për të siguruar më shumë të dhëna mbi sigurinë e përdorimit të barnave.

Për informacione të mëtejshme për produktin ju lutemi të na kontaktoni tek:

Bayer d.o.o Zyre Perfaqesie Tirane
Rrg Elbasanit, nr 60, Pall Gerard-A. 1, shk 1/1,
Tirane

E-mail: medinfo.albania@bayer.com

 

The constant development of the internet requires occasional adjustments to our privacy statement. We retain the right to make changes when necessary.

 

 

 

Top